Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterin pitäjä Esmeralda’s Design, 2004819-1
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Essi Niskakangas
  Kyrkvallantie 8
  02400 Kirkkonummi
  0503594827
  essi@esmeraldas.fi
 3. Rekisterin nimi Esmeralda’s Design Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkuuden ylläpitoon, asiakkaiden kontaktointiin, yhteydenottoihin ja laskuttamiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö Esmeralda’s Design ylläpitää asiakasrekisteriä, jonne tallennetaan seuraavat tiedot:
  Yrityksen nimi
  Y-tunnus
  Yrityksen yhteyshenkilön nimi
  Osoite
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Tietolähteitä ovat asiakkaan itse antamat tiedot verkkosivun https://esmeraldas.fi lomakkeilla, puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamisessa.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman lupaa. Asiakastietoja voidaan luovuttaa asiakkaan luvalla esimerkiksi tavarantoimittajalle tarjousta tai tilausta varten.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja käsitellään vain sähköisesti ja niihin on pääsy ainoastaan rekisterin käsittelijällä.
 10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen tarkastamista. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse tietojen käsittelijälle.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen korjaamista. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse tietojen käsittelijälle.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli tiedoille ei asiakassuhteen ylläpidon vuoksi ole enää tarvetta. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen essi@esmeraldas.fi.
 13. Tietojen tallennus Asiakastietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan tietojen tallentamisesta alkaen.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan ja asiakastietoihin liittyen, vastaan mielelläni. //Essi

Paluun Arkeen